"NemTankönyv" TG csoport

A történet ott kezdődik, hogy iskolánk nyert az alábbi pályázaton:


TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében megvalósuló gazdagító programpárok


A helyi programpár neve:


„NemTankönyv”


Mi történt a jelenlegi program előtt:

A 2011-2012-es tanévben a Tehetségpont - beválogatás után - Művészeti Iskola 24 diákjával kezdte meg első kísérleti tehetséggondozó programját. A két csoport 21x90 percben, 3+1 témakörben vitte végig a projektet.

A csoportok munkáját a 2012/2013-as tanévben játékdélutánokon folytattuk, havi 3-4 alkalommal. Így követni tudtuk a programban részt vett gyerekek fejlődését.

 

A nyertes programpár a következő:

Most 14 fő 5-8. osztályos tanulót tudunk visszacsatolni a „Gazdagító programpár” pályázat segítségével. A tervezett programnak a „NemTankönyv” címet adtuk.

A projekt fő célja, hogy a bevont gyerekekkel egyedi jegyzetsorozatot készíttessünk a foglalkozások témaköreiből. Ennek a jegyzetnek a neve: „NemTankönyv”.

A „tanmenetet” 3 téma köré rendezzük: 1. Tanulás módszertan 2. Személyiség fejlesztés 3. „Idő menedzsment” és „ÉN”-térkép készítése.

A programba 3 diákmentort kellett kötelezően bekapcsolni. Fontosnak tartjuk a 3 mentor felkészítését (pl. a program ütemterve, AK3E, „IPOO-minium”, „Tanulógép”). A mentoráltak kiválasztása fontos kérdés, a szimpátia és az egymás iránti érdeklődés kulcsfontosságú. A diákmentorok a harmadik foglalkozáson találkoznak először a fiatalabb diákokkal, de a kapcsolattartás a generációnak megfelelően az info-kommunikációra támaszkodik. Diákmentorokat fel kell készítenünk a szünidei intenzív programra is. Sajátos helyzetüknél fogva bevonódhatnak a tantestület értékelési munkáiba is.

 

Első foglalkozás (1-2. óra). Lazítás-oldódás. A program témáinak megismerése. Egyéni célok megfogalmazása. Bemeneti mérés: Jupiterbolha-próba és önjellemzés (Mező-Mező)

(3-8. órák) Diákmentorok és mentoráltak találkozása. Facebook csoport és e-mail levelező lista kialakítása. Az IPOO modell. „Tanulógép” (Mező-Mező) használata, a tanulási készségek felmérésétől az átszerkesztés technikáig.

 

A szünidei intenzív program, 5 nap. Szabadszállás-Alsószőlők, Strázsa tanya. A motiváció magasabb rendű motívumai (szándék, akarat, kompetencia – céljelleg elérése, teljesítménykésztetés – sikermotívum az önmegvalósításra való törekvés) a közösségben természetes módon megjelennek. A folyamatos visszacsatolás - a tanár és csoport társak részéről - javuló önértékelés mellett egészséges önkritikát építenek. Az önbizalom egészséges szintre emelésére is erőt ad. A szünidei program ennek jellegzetes helyszíne!

 

A fejlesztési napok témakörei:

A „NemTankönyv” megalkotása.

„ÉN”-térkép: készségek, érdeklődési körök és kötelezettségek térképe (Freemind elmetérkép softver– technika)

Az „Idő-menedzselés” technikája (Prezi prezentációs softver– technika)

Az „újraszerkesztés” technikája Memoriter technika piktogramok és gondolattérkép segítségével

A Metakommunikációs zónák felismerése, használata

Esti beszélgetések: 1. Változás és döntés 2. Siker–cél–hazugság 3. Érzelmek (Büszkeség-szégyen, szeretet-gyűlölet, bűntudat-zavar)

A tábor 5 napja alatt minden diákkal 20 perces interjú készül. A kérdéseket a tantestület, a diákmentorok és egy iskolapszichológus bevonásával állítja össze.

Szeptember-október – (9-10. óra) a programban eddig a pontig megismert témák átismétlése. (11-20. óra) Információgazdálkodástól a feleléstechnikáig (IPOO-minium – Tanulógép).

A program folyamatos értékelése kiemelt jelentőségű. Három ponton foglaljuk össze az eredményeket: 1. a 8. óra után 2. a tábor után 3. a program végén. Típusuk alapján: Összefoglaló, hatásvizsgálat, önértékelés.

A jó gyakorlat megismertetésére irányuló szándék (disszemináció) roppant fontos, hisz a tapasztalatokat átadva elmélyítik az iskola tankerületében a tehetséggondozással kapcsolatos ismereteket. Sok szakember számára új összefüggések emelkednek felszínre a művészetpedagógia és a tehetséggondozás kapcsolatrendszerében.

A disszemináció mellet jelentős szerepe van annak is, hogy a tehetséges gyerekek számára széles marketing csatornákat biztosítsunk. Így nagy jelentősége van az iskola honlapjára feltöltött anyagoknak és a Facebook folyamatosan áramló „post-jainak”. Ez jó visszajelzés a hatásvizsgálati tevékenységek számára is, valamint készteti a diákokat a folyamatos információ cserére.


A megvalósítás helyszíne a Martonvásári Művészeti Iskola épülete. A termek és a technikai eszközök, iroda, iroda-felszerelés, taneszközök, szemléltető eszközök rendelkezésre állnak. Szünidei intenzív program helyszíne: Szabadszállás-Alsószőlők, Strázsa tanya http://strazsatanya.com/uj/

A helyszínen teljes ellátás, közösségi tér, sportolási és szabadidős helyszínek egyaránt rendelkezésre állnak. Szemléltető eszközöket és játékokat a Tehetségpont és az iskola biztosít.

A program ütemterve a következő:

04.23. – a Művészeti Iskola tantestülete véleményezi a programot, további finomításokat javasolva Május első hete – szülői értekezlet a bevont diákok szülei számára

05.02-03. A 3 mentor felkészítése.

05.09. Első foglalkozás (1-2. óra).

05.10. Diákmentorok felkészítésének folytatása. A mentoráltak kiválasztása.

05.16.,23. és 06.06. – (3-8. órák) Diákmentorok és mentoráltak találkozása. Facebook csoport és e-mail levelező lista kialakítása.

06.13. A program első felének értékelése a diákmentorokkal és az iskola tanári karával. Diákmentorok felkészítése a tábori programokra.

07.01-05. Szünidei intenzív program - Szabadszállás-Alsószőlők, Strázsa tanya

07.02-04. A szünidei intenzív programon belül 3 teljes, tanulásmódszertannal és személyiségfejlesztéssel foglalkozó nap 07.12-ig a tábor és az interjúk értékelése, összefoglaló készítése (felelős a fejlesztő tanár)

Szeptember-október:

(9-10. óra) a programban megismert témák átismétlése.

(11-20. óra) Információgazdálkodástól a feleléstechnikáig (IPOO-minium – Tanulógép). Október – Összefoglaló, hatásvizsgálat, diákok önértékelése.

10.31. A program összefoglalása, értékelése – további lehetőségek (önképző körök) bemutatása. Szülői értekezlet.

2013. November Disszemináció.