A tanév végi beszámolók megszervezése Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzet idején


Kedves Szülők!

Az alapfokú művészeti iskolák a tanév végén minden évfolyamon és minden tantárgyból elméleti (írásbeli és/vagy szóbeli) és gyakorlati (zenei, színpadi előadás, alkotás létrehozása, stb.) beszámolót tesznek. Iskolánk Pedagógiai Programjában, Helyi tantervünkben meghatároztuk a magasabb évfolyamra lépés feltételeit, az érdemjegy, a szorgalom értékelésének módját.

Iskolánk vezetősége a tantestület egyetértésével olyan alternatívákat kezdeményez, ami alkalmas arra, hogy növendékeink a jelen körülmények között is be tudják mutatni kompetenciáik fejlődését, számot tudjanak adni a tanév egésze során megszerzett ismereteikről. Természetesen figyelembe vesszük, hogy az elvárt eredménynek összhangban kell lennie azzal a lehetőséggel és teljesítéssel, amely a tanév március közepétől a lezárásig tartó időszakában megoldható, illetve elvárható volt.

A fentiek szellemében iskolánk két beszámolási módot javasol, hogy teljesíthető legyen a magasabb évfolyamra lépés feltétele, így a tanév eredményesen legyen lezárható:

1. Videó beküldése: ebben az esetben megköszönve az Önök eddig is nagyszerűen funkcionáló együttműködő segítségét, ismét kérjük és várjuk azt, hogy ezek a felvételek elkészüljenek, majd iskolánk e-mail címére beküldésre kerüljenek! (Pontos határidőről a főtárgy tanárok adnak értesítést.)

2. Online vizsga: ebben az esetben gyermekének lehetősége van arra, hogy a március közepe óta megszokott platformon, élő, egyenes „adásban” mutassa be vizsgaanyagát. (A vizsga pontos időpontjáról szintén a főtárgy tanárok adnak értesítést.)

Mindkét esetben a honlapunkon is közreadott adatvédelmi szabályoknak megfelelően járunk el, a videók a megtekintést követően törlésre kerülnek, az élő bejelentkezésről felvételt nem készítünk.

Amennyiben a fenti két lehetőség egyike sem megvalósítható – technikai, egészségügyi, más alapos indokként megjelölt akadályok miatt - úgy gyermekük a tanév során már elért eredményeit és teljesítményét egészében vesszük figyelembe, a tanévet gyakorlati jeggyel zárjuk le.

Az előképzős évfolyamokon a helyi tantervünk szerint nincs vizsgázási kötelezettség, tehát a fentiek szerint, szintén gyakorlati jeggyel zárható a tanévük. Természetesen ettől függetlenül tőlük is örömmel vesszük a videós vagy online „bemutatkozást”.

A csoportos oktatás, illetve a kötelező tárgyak esetén (pl.szolfézs) a digitális oktatásban megszokott módon fognak beszámolni a növendékek a tudásukról. Erről a szaktanárok adnak további tájékoztatást.

A szorgalom értékelést szintén a tanév egésze szempontjából vesszük figyelembe és alakítjuk, különös tekintettel arra a sok többletmunkára, melyet a tanulók, szülők, a pedagógusok együttműködésével, támogatásával és többlet erőfeszítésével tettek és tesznek a tanév végéig.

A „B” tagozatosok és az alapvizsgázók külön kapnak tájékoztatást az osztályozó vizsgák lebonyolításáról.

Kedves Szülők! Megköszönve az eddigi támogatásukat, kitartásukat, kívánunk még az előttünk álló időszakra kifogyhatatlan energiákat és jó egészséget!

Az iskola vezetése és tanárai

Kedves Gyerekek!

Mindnyájunknak nagyon hiányoznak a közös, személyes órák, de reméljük, hogy a tanév hátralévő részében is kitartotok, hogy a kezdeti lelkesedésetek megmarad a beszámolókig!

Nagy izgalommal várjuk a videókat és az online vizsgákat, tudnotok kell, hogy ez mind a felkészítésben, mind a lebonyolításban számunkra is egy teljesen új kihívás. Azonban mindenképpen a pozitív oldalát szeretnénk nektek hangsúlyozni, mint pl. most lehetőségetek van annyiszor felvenni a vizsga produkciótokat, ameddig teljesen elégedettek lesztek vele. Aki pedig jobban szeret „egy lapra feltenni”, nos, az online vizsga erre ad majd lehetőséget nektek...Reméljük, hogy nem fagy le a rendszer! J

Számítunk Rátok! Jó felkészülést kívánunk! Maradjatok szorgalmasak és egészségesek!

Az iskola vezetősége tanárai